Μαθήματα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση 1η : Οικονομική Θεωρία & Ιστορία

Κατεύθυνση 2η : Ανάπτυξη & Οικονομική Πολιτική

Κατεύθυνση 3η : Οικονομική & Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομική

Κατεύθυνση 4η : Ποσοτικές Μέθοδοι &Πληροφορική

Κατεύθυνση 5η : Εφαρμοσμένη Οικονομική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.