Παλαιότερα θέματα - ΔΕΟ

1ο Έτος

A' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

2ο Έτος

Γ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

3ο Έτος

Ε' Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1 Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 2 Μάρκετινγκ και ψηφιακή επικοινωνία (Εμπορική Διοίκηση)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Εναλλαγή Περιεχομένου

Κατεύθυνση 3 Επιχειρηματική αναλυτική και τεχνολογία λογισμικού

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 4 Διοικητική και Κυβερνητική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΣΤ' Εξάμηνο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 1 Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 2 Μάρκετινγκ και ψηφιακή επικοινωνία (Εμπορική Διοίκηση)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Εναλλαγή Περιεχομένου

Κατεύθυνση 3 Επιχειρηματική αναλυτική και τεχνολογία λογισμικού

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 4 Διοικητική και Κυβερνητική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4ο Έτος

Ι΄ Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1 Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κατεύθυνση 2 Μάρκετινγκ και ψηφιακή επικοινωνία (Εμπορική Διοίκηση)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Εναλλαγή Περιεχομένου

Επιλογής