Για σημειώσεις, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο: 6987892823 ή μήνυμα στο @dap.oikonomikou