Μικροοικονομική Θεωρία Ι – Έναρξη φροντιστηρίου και Πρώτο πακέτο ασκήσεων

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

👉 Το φροντιστήριο της Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι θα ξεκινήσει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

👉 Το Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων για τη Μικροοικονομική Θεωρία Ι έχει ανέβει στο eClass και στο εργαλείο “Εργασίες”. Προθεσμία παράδοσης Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 μέσω του εργαλείου «Εργασίες» στο αριστερό μενού του eClass. Οι λύσεις θα αναρτηθούν με το πέρας της προθεσμίας και εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά από αυτή την ημέρα. Βλέποντας τις λύσεις θα μπορέσετε να κάνετε αυτο-βαθμολόγηση των εργασιών σας. Οι συνολικές μονάδες για το πακέτο είναι 10. Σε κάθε άσκηση αναφέρονται οι μονάδες που της αντιστοιχούν. 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να αναρτηθούν σε ένα αρχείο pdf. Μπορείτε να γράψετε τις λύσεις σας στο χαρτί και μετά να τις σκανάρετε και να τις ανεβάσετε στο eClass –> Εργασίες. Το σκανάρισμα σε pdf μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με μια εφαρμογή scanner στο κινητό σας. Μη στέλνετε τις απαντήσεις σας στα email των διδασκόντων.

Θυμίζουμε ότι παράδοση των πακέτων ασκήσεων θα λειτουργήσουν προσθετικά στον προσδιορισμό του τελικού βαθμού. Μέχρι μια επιπλέον μονάδα αφού περνάτε την τελική εξέταση και παραδώσετε και τα τρία πακέτα ασκήσεων και την αυτοβαθμολόγησή τους (η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση και του τρίτου πακέτου ασκήσεων). Τα πακέτα ασκήσεων προσμετρούνται μόνο στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου.

Δείτε Ακόμα