Είμαι Α’ Έτος, ποια βιβλία να δηλώσω ;

👉 Λογιστική Ι (Ν. Ηρειώτης – Δ. Μπάλιος) Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής – Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Eκδοτες: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ 👉 Μαθηματικά Ι (Β. Κατσίκης) Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές, Eκδοτες: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ 👉 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Μ. Κουντούρης) Πολιτική οικονομία, Eκδοτες: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – […]