Είμαι Α’ Έτος, από που μπορώ να παραλάβω βιβλία ;

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

👉 Αφού έχεις δηλώσει τα βιβλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ ( εάν δεν γνωρίζεις ποια βιβλία να δηλώσεις πάτα εδώ https://dap-oikonomikou.gr/2022/10/23/είμαι-α-έτος-ποια-βιβλία-να-δηλώσω/ )

Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μέχρι στιγμής στην τοποθεσία :


📚 Οικονομική, 5η Έκδοσης ( για το μάθημα εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση ) 📍ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ – Επιστημονικό Βιβλιοπωλείο

📚Πολιτική Οικονομία GUTENBERG ( για το μάθημα εισαγωγή στην πολιτική οικονομία ) 📍ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ GUTENBERG

📚Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές ( για το μάθημα Μαθηματικά 1 ) 📍ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ GUTENBERG

📚Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής – Χρηματοοικονομική Ανάλυση και λήψη αποφάσεων ( για το μάθημα Λογιστική 1 ) 📍ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙ-ΛΕΞΕΙ

Δείτε Ακόμα