Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

👉 η προαιρετική 1η πρόοδος του μαθήματος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.

Θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα 10 στην ώρα του μαθήματος. Πιθανότατα θα γίνει σε δύο τμήματα. Θα ενημερωθείτε σχετικά σε επόμενη ανακοίνωση.  

👉 Η ύλη της 1ης προόδου αφορά στο υλικό που έχει αναρτηθεί στο πεδίο έγγραφα του eclass και θα περιλαμβάνει τα εξής:

📖Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στην Οικονομική Σκέψη. Πληθυσμιακές Εξελίξεις (μέρος 1)

📖Πληθυσμιακές εξελίξεις (συνέχεια…)

📖Μετανάστευση, Αστικοποίηση, Πληθυσμιακές Εξελίξεις στην Ελλάδα και Πληθυσμιακές Πολιτικές

📖Ποιότητα της Ζωής και Οικονομική Ανάπτυξη

Δείτε Ακόμα