Ενδεικτικά Θέματα Εργασιών – Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

👉 Στα έγγραφα του μαθήματος έχει αναρτηθεί αρχείο με ενδεικτικά θέματα εργασιών για το μάθημα. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε κάποιο από αυτά, θα πρέπει να μου στείλετε σχετικό email με τον αριθμό του θέματος τον τίτλο της εργασίας και το ονοματεπώνυμό σας. 

👉 Πέρα από τα θέματα αυτά η εργασία σας θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στην ύλη του μαθήματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μου προτείνετε κάποιο θέμα της επιλογής σας. 

Προθεσμία δήλωσης θέματος εργασίας για το μάθημα είναι η 30η Νοεμβρίου 2022❗️

Δείτε Ακόμα