ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 8-11-2022 ΕΩΣ 11-11-2022

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα sitisi.uoa.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης από 📆 Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 έως 📆 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι ⏱️ ώρας 15:00 π.μ

Δείτε Ακόμα