Ημερομηνία λήξης δηλώσεων μαθημάτων❗️

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Υπενθυμίζουμε πως ημερομηνία λήξης μαθημάτων είναι η 📆 27/11/2022 (έως ⏱️ 23.50 μ.μ.)

🆘 Διευκρινήσεις 🆘

👉 Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

👉 Προσοχή: Ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

👉Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

👉 Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (από το 3ο έτος και μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο
των ετών φοίτησης)

👉Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

👉 Από το 1ο εξάμηνο έως και το 4ο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου.

👉Από το 5ο εξάμηνο και μετά μπορούν να δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου.

👉Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της
περιόδου των δηλώσεων .

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ❗️

Δείτε Ακόμα