Ύλη εξετάσεων – Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

* Ειρήνη Αλεξιάδη


Από το βιβλίο του κου Δημητρίου «Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel»:
✔ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ EXCEL (μέχρι σελ 38)
✔ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Μαθηματικές (σελ 85-89), κειμένου (σελ 107-109) και την IF (σελ 99)
✔ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (σελ 73-85)
✔ Γραφήματα (σελ 41-68)
✔ Περιγραφική στατιστική (σελ 111-118)
✔ Απλή γραμμική παλινδρόμηση (σελ 121)
✔ Διαχείριση δεδομένων (σελ 183)
✔ Solver
✔ Pivot tables

Δείτε Ακόμα