Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 έχει προγραμματιστεί η προαιρετική πρόοδος του μαθήματος.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του εργαλείου ασκήσεις του eclass και ταυτόχρονα μέσω του Webex. 

Εξετάζεστε στο Τμήμα όπου ανήκετε με βάση το επίθετό σας.

Τμήμα Α: από Α έως Λ. Όσοι ανήκουν σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συνδεθούν στις 17:00 στο link https://uoa.webex.com/meet/kkafka. H εξέταση θα διαρκέσει από τις 17:15 έως τις 17:45.

Τμήμα Β: από Μ έως Ω. Όσοι ανήκουν σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συνδεθούν στις 18:00 στο link https://uoa.webex.com/meet/kkafka. H εξέταση θα διαρκέσει από 18:15 έως τις 18:45.

Προϋποθέσεις Συμμέτοχης στην Πρόοδο

  • Να έχετε σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας.

Επίσης, για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο να μπορεί να συνδεθείτε ταυτόχρονα στην παραπάνω πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και στο eClass.
  • Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs.
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  • Φυλλομετρητή για την πρόσβαση στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης και το eClass.
  • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οδηγίες για την Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση ασκήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα eclass μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις». Ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασής σας θα πρέπει να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Webex (στο Τμήμα στο οποίο ανήκετε βάση του Επιθέτου σας).

Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Webex

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξέταση θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Webex για σκοπούς επιτήρησης.

Η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, αν είναι μέσω Wi-Fi, θα πρέπει να είναι σταθερή και να μην αλλάξετε δίκτυο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να έχετε ανοιχτή την κάμερα και το μικρόφωνό σας, ενώ τα ηχεία σας θα πρέπει να είναι χαμηλωμένα για να μην αποσπάστε από εξωτερικούς ήχους. Δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών.

Επικοινωνία με τη διδάσκουσα ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα θα γίνεται μόνο μέσω του group chat του Webex.

Η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Webex θα χρησιμοποιηθεί ως σύστημα λήψης εικόνας και ήχου, αφενός για την ταυτοποίηση σας, αφετέρου για την επιτήρησή σας στη διάρκεια της εξέτασης. Η ταυτοποίηση σας γίνεται με οπτική επαφή από τη διδάσκουσα.

Γενικά, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο να προσέλθει και να εξεταστεί προφορικά ή εξ αποστάσεως από τον διδάσκοντα του μαθήματος. Απαγορεύεται η παράλληλη χρήση κινητού τηλεφώνου ή δεύτερου υπολογιστή κατά τη διάρκεια της επίλυσης των θεμάτων.

Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. Για κάθε εξέταση και σε όλη τη διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΕΚΠΑ δε θα καταγράψει και δε θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα  εικόνας και ήχου. Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα. 

Εργαλείο «Ασκήσεις» του eclass

Η διανομή των θεμάτων και η επίλυση των θεμάτων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας eclass και του εργαλείου «Ασκήσεις» που εμφανίζεται στο αριστερό μενού του eclass.

Μετά από την απάντησή σας σε κάθε ερώτηση θα πρέπει να πατάτε «Επόμενο» για να εμφανιστεί η επόμενη ερώτηση. Την επιλογή «Υποβολή» θα πρέπει να την επιλέξετε όταν θα έχετε ολοκληρώσει όλες σας τις απαντήσεις.

Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την εξέτασή σας και δεν έχετε πατήσει «Υποβολή», μέχρι την ώρα ολοκλήρωσης της εξέτασης, το σύστημα θα κλείσει και θα κάνει αυτόματη «Υποβολή».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κύρια έννοια σας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της εξέτασής σας στο eclass!!!

Δείτε Ακόμα