ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 6/12/2022

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών την 6η/12/2022 σε όλα τα κτήρια που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

Δείτε Ακόμα