Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος – Οικονομική των Επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε σήμερα, στο τελευταίο μάθημα της Θεωρίας του Α΄Εξαμήνου, η ύλη του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επισκόπηση της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Οργανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ταμειακό Πρόγραμμα και Φόροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Χρονική Αξία του Χρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιτόκια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 […]