Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος – Οικονομική των Επιχειρήσεων

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ολοκληρώθηκε σήμερα, στο τελευταίο μάθημα της Θεωρίας του Α΄Εξαμήνου, η ύλη του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επισκόπηση της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Οργανισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ταμειακό Πρόγραμμα και Φόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Χρονική Αξία του Χρήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιτόκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ομόλογα και Αξιολόγησή τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κίνδυνος και Αποδόσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μετοχές και Αποτίμησή τους

Δείτε Ακόμα