2η Πρόοδος του μαθήματος – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθεί στο μάθημα η 2η εξέταση προόδου.

Η συμμετοχή σας στην πρόοδο είναι προαιρετική. Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εξέταση θα πρέπει να εγγραφείτε στη ομάδα χρηστών “Συμμετοχή στη 2η Εξέταση Προόδου (2022-2023) ” που θα βρείτε στο πεδίο “Ομάδες Χρηστών” στο eclass. Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι αυστηρά η Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

Στις 09:30 θα πρέπει να συνδεθείτε στο google meet για να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης. Η πρόοδος θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 10:45. Λεπτομέρειες για τα link της προόδου θα σας σταλούν τις επόμενες ημέρες.

Η ύλη της προόδου είναι τα Κεφάλαια 6 έως 10 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος «Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz – Διεθνής οικονομική, Θεωρία και πολιτική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική» καθώς και όλες τις ασκήσεις που λύθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Η βαθμολογία για την πρόοδο θα προκύψει ως εξής:

  • 5 έως 6 στην πρόοδο: + 0,3 στον τελικό βαθμό στο μάθημα.
  • 7 έως 8 στην πρόοδο: +0,6 στον τελικό βαθμό στο μάθημα.
  • 9 έως 10 στην πρόοδο: +1 στον τελικό βαθμό στο μάθημα.

Δείτε Ακόμα