Ύλη Εξετάσεων – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ <small>(ECO303)</small>

Η ύλη του μαθήματος για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου αφορά στα εξής κεφάλαια του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος «Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz – Διεθνής οικονομική, Θεωρία και πολιτική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική» καθώς και σε όλες τις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο e-class και στις ασκήσεις που λύθηκαν κατά τη διάρκεια των […]