Ύλη Εξετάσεων – ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ECO303)

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Η ύλη του μαθήματος για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου αφορά στα εξής κεφάλαια του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος «Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz – Διεθνής οικονομική, Θεωρία και πολιτική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική» καθώς και σε όλες τις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο e-class και στις ασκήσεις που λύθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων:

Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1)

Διεθνές Εμπόριο: Μια Επισκόπηση (Κεφάλαιο 2) 

Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα: Tο ρικαρδιανό υπόδειγμα  (Κεφάλαιο 3) 

Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος  (Κεφάλαιο 4) 

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το υπόδειγμα Heckscher – Ohlin (Κεφάλαιο 5) 

Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου (Κεφάλαιο 6) 

Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και διεθνής καταμερισμός της παραγωγής  (Κεφάλαιο 7) 

Οι επιχειρήσεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία: Εξαγωγές, εξωτερική ανάθεση και πολυεθνικές επιχειρήσεις  (Κεφάλαιο 8) 

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής  (Κεφάλαιο 9) 

Η πολιτική οικονομία της πολιτικής εμπορίου  (Κεφάλαιο 10)

Δείτε Ακόμα