Εξέταση 2 Φεβρουαρίου – Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Θα σας δοθούν συνολικά έξι (6) σύντομα θέματα: τέσσερα θέματα μικροοικονομικής (12, 3 και 4) και δύο θέματα μακροοικονομικής (5 και 6). 

Θα πρέπει να απαντήσετε όλα τα θέματα.

Θα πρέπει να απαντήστε σε ξεχωριστή κόλλα τα θέματα της μικροοικονομικής (12, 3 και 4) και σε ξεχωριστή κόλλα τα θέματα της μακροοικονομικής (5 και 6). 

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 90 λεπτά (18:00-19:30). Τα θέματα είναι προσαρμοσμένα ανάλογα ώστε να απαιτούν σύντομη απάντηση.

Δείτε Ακόμα