Εξέταση «Επί πτυχίω» – Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Η εξέταση αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές και θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο 10 του Μ.Θ.Ε. Παρακαλείσθε να προσέλθετε τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

Συμμετέχουν μόνο όσοι/όσες έχουν δηλώσει το μάθημα στο mystudies και δεν θα επιτραπεί σε άλλους να δώσουν εξέταση αφού δεν κρατείται βαθμολογία.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας eclass κάνοντας χρήση της ιδιωτικής σας συσκευής κινητού (smartphone) (ή laptop) και Internet.  [Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να έχετε τους κωδικούς σας!]

Στο πεδίο «Ασκήσεις» θα βρίσκεται η Άσκηση με τις ερωτήσεις της εξέτασης. Θα ενεργοποιηθεί την ημέρα και ώρα της εξέτασης.

Χρόνος: 40 λεπτά [μία μόνο προσπάθεια].

Δομή: 40 ισόβαθμες ερωτήσεις μοναδικής επιλογής, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης, Σωστό/Λάθος. [Οδηγίες αναγράφονται σε κάθε ερώτηση της Άσκησης].

Οι ερωτήσεις θα είναι τυχαίες από μια Τράπεζα Ερωτήσεων & καλύπτουν ολόκληρη την ύλη.

Στις Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενού οι απαντήσεις σας να είναι ακριβείς, και μονολεκτικές ως επί το πλείστον! Προσέξτε την ορθογραφία, και την πτώση της λέξης! Όταν ζητείται χρονολογία απαντήστε με αριθμό [π.χ. 1940].

# Έχει ενεργοποιηθεί το εργαλείο “Συνομιλία”, όπου μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις όσον αφορά την εξέταση.

* Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξεταστείτε με διαφορετικό τρόπο, γραπτά ή προφορικά παρακαλείστε να ενημερώσετε εκ των προτέρων.

** Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία την ώρα της εξέτασης μέσω smartphone (ή laptop), να ενημερώσετε ώστε να σας δοθεί γραπτή εξέταση.

*** Μετά το πέρας της εξέτασης ελέγξτε ότι έχουν καταχωρηθεί οι απαντήσεις σας και έχουν υποβληθεί οριστικά. (Προτείνεται screenshot της οθόνης).

– Λαμβάνοντας μέρος στην εξέταση αποδέχεστε πλήρως τους όρους που έχουν τεθεί περί χρήσης ιδιωτικής συσκευής κινητού (smartphone) (ή laptop) και Internet. –

Δείτε Ακόμα