ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Το μάθημα Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΘΕΣΠΕ) θα εξεταστεί προφορικά και δια ζώσης την Τρίτη 28/02/2023 στο γραφείο 514 (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος)
Ωρα εξέτασης: 16.00 – 17.00

Δείτε Ακόμα