Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) – Έναρξη μαθημάτων

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο μάθημα “Λογιστικής IV” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023, στις 17:15, στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, στο Εργαστήριο πληροφορικής (ΕΙΣΟΔΟΣ από οδό ΣΟΛΩΝΟΣ, 3ος όροφος, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ).

Για αυτή την εβδομάδα δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου από εσάς μπορεί να γίνει αφού έχει προηγηθεί η αίτηση συμμετοχής σας στο μάθημα. Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να κάνετες την ακόλουθη Google Form «Λογιστική IV_Αίτηση».

Η πρώτη μας λοιπόν επικοινωνία στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 9/3/2023, με θέματα συζήτησης το περιεχόμενο του μαθήματος και τη διαδικασία συμμετοχής στο μάθημα. Για την ημερομηνία έναρξης των εργαστηρίων θα ενημερωθείτε μετά την αποδοχή της σχετικής από εσάς αίτησης.

Θυμίζουμε ότι 4 ώρες την εβδομάδα το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων να έχετε επιτύχει οπωσδήποτε στα μαθήματα Λογιστική Ι και Λογιστική ΙΙ, αλλά και Λογιστική ΙΙΙ σε ότι αφορά την Λογιστική εταιριών.

Η “Λογιστική IV” αποτελεί ένα μάθημα κατά βάση εργαστηριακό καθώς οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας αφορούν πρακτική εφαρμογή αυτών που έχετε μάθει στα προηγούμενα μαθήματα λογιστικής. Το μάθημα θα μπορούσε να ονομάζεται και “Μηχανογραφημένη Λογιστική”. Τα περισσότερα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιώντας λογιστικό πρόγραμμα σε προσωπικό υπολογιστή. Επειδή η χωρητικότητα του εργαστηρίου είναι περιορισμένη, θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του μαθήματος και τον τρόπο συμμετοχής σας στα εργαστήρια, από τους διδάσκοντες στην αίθουσα, αλλά και μέσω ανακοινώσεων στην e-class.

Κατ’ επέκταση, η είσοδός σας στο εργαστήριο για χρήση των υπολογιστών θα γίνει αφού υποβάλλετε σχετική αίτηση και γίνει αποδεκτή.

Καλό εξάμηνο να έχετε!

Δείτε Ακόμα