ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα της 13 Μαρτίου.

Συνεπώς η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει Τετάρτη 15 Μαρτίου, στην αίθουσα θεωρίας, 6ος όροφος, Ευριπίδου 14, 3μμ-6μμ.

Δείτε Ακόμα