ΜΑΘΗΜΑ 19/03/23 ΣΤΙΣ 12.00 ΜΕ 14.00 – Μαθηματικά ΙΙ ( τμ. Α )

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Στις 19/03/23 και ώρα 12.00 με 14.00 Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε στο ακόλουθο linkMeeting link:https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md76657043beb2ee472f5e8ced7f482bdMeeting number:2730 118 2680Password:gcMFZRi6u97Host key:943594Join by video system

Dial 27301182680@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 2730 118 2680

Host PIN: 6476

Δείτε Ακόμα