🆘ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23
 Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr
 Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” “Προπτυχιακοί φοιτητές”.
Προθεσμία Δηλώσεων
Από 27/03/2023 έως 23/04/2023 (έως 23.50 μ.μ.)
Διευκρινήσεις
 Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.
 Προσοχή: Ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ την ορθότητα της δήλωσής σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
 Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
 Έχει ενεργοποιηθεί η αναβαθμολόγηση μαθημάτων (από το 3ο έτος και μέχρι 6 μαθήματα στο σύνολο
των ετών φοίτησης και όχι δεύτερη φορά στο ιδιο μάθημα)
 Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:
Οι φοιτητές που φοιτούν:
 στο 1ο εξάμηνο έως και το 4ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
 Από το 5ο έως το 8ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 8 μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
 Από το 9ο εξάμηνο (επί πτυχίω φοιτητές) και μετά μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 μαθήματα
εαρινού εξαμήνου και μέχρι 10 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
 Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων . ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!
Σε περίπτωση προβλήματος
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:

Δείτε Ακόμα