Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής – Εξεταστέα Ύλη – Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Αγαπητές/τοί καλησπέρα σας,

ελπίζω να είστε καλά!


Η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου αφορά στα Κεφάλαια 13, 14, 15, 16, 17 και 18 (έως σελ. 559) του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος. Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται οι διαλέξεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα κεφάλαια αυτά.

Αναφορικά με το ζήτημα «Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών» (σελ 370 έως και 382) διαβάζετε μόνο το υλικό που βρίσκεται στα «Έγγραφα» του e-class με τίτλο «Ισοζύγιο Πληρωμών» (εξαιρούνται τα μέρη 9.3 και 9.7).

Το διδακτικό εγχειρίδιο είναι το:

Krugman, P.R., M. Obstfeld, Μ. J. Melitz (2016) Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Κριτική, ISBN 9789605861599, Κωδικός στον Εύδοξο 59367851.


Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο διακοπών,

Η Διδάσκουσα

Δείτε Ακόμα