ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 να αποστείλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (στο ololi[at]econ.uoa[dot]gr) από 22/08/2023 μέχρι και 28/08/2023 αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου.

Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.

  • Την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά  εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
  • Στο θέμα του mailθα αναφέρετε «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023»
  • Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο ελεύθερο κείμενο της δήλωσης συμπληρώνετε «Αριθμός μητρώου – Επιθυμώ να ανακηρυχθώ  πτυχιούχος Ιουνίου 2023» και να αναφέρετε και την κατεύθυνση σπουδών (θεματική ενότητα)  που έχετε επιλέξει.
  • Στη συνέχεια κατεβάζετε και προωθείτε το αρχείο pdf της Υ.Δ (όχι τον συνδεσμο) στο ανωτέρω mail της Γραμματείας.
  • Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να αναφέρουν στην  υπεύθυνη δήλωση  ανακύρηξης πτυχιούχου και ποια μαθήματα (κωδικός μαθήματος – τίτλος και βαθμός)  (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου . Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.
  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.
  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση  και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.
  • Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ  σε μορφή pdf  και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ  στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Απο τη Γραμματεία 

Δείτε Ακόμα