Εξέταση εργαστηρίου Excel – Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Επεξεργασία Πληροφοριών

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Η εξέταση του εργαστηρίουexcel του μαθήματος “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Επεξεργασία Πληροφοριών” για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 01/09/2023 στις 11:00 το πρωί, στο Εργαστήριο Πληροφορικής στην Ευριπίδου 14 (6ος όροφος).

Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να προσέλθουν για εξέταση υποχρεούνται να εγγραφούν στην ομάδα με τίτλο “Εξέταση εργαστηρίου Excel – Σεπτέμβριος 2023” που δημιουργήθηκε στις Ομάδες Χρηστών στο μάθημα “Εργαστήριο Ποσοτικής ανάλυσης με το Excel  (LAB201)

Η εξέταση θα γίνει με κλειστές σημειώσεις.

ΥΛΗ Εργαστηρίου  (από το βιβλίο «αυτοδιδασκαλίας» του Ι. Δημητρίου με τίτλο «Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel»:

Σελίδες:
1-88 (Βασικός χειρισμός Excel)
99-106 (Συναρτήσεις)
111-140 (Επιλογή από στοιχεία Στατιστικής)
169-181 (Πίνακες)
204-213 (Συναρτήσεις αναζήτησης)
277-284 (γράφημα συνάρτησης μιας/δύο μεταβλητών)
285-287 (ψευδοτυχαίοι)
321-333 (Εθνικό Εισόδημα, Πίνακας Δόσεων)

Καλή επιτυχία,

Δρ. Παπακωνσταντίνου Σωτήριος

Δείτε Ακόμα