Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης – Οδηγίες για την σημερινή εξέταση

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.

H εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση ασκήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης Google Meet και της πλατφόρμας eClass (https://eclass.uoa.gr/) μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» την Τρίτη 13.2.24 και ώρα 18:00-19:30.

Tα link για το Google Meet  είναι τα εξής και θα πρέπει να εισέλθετε στο link που αντιστοιχεί στα αρχικά γράμματα του επίθετού σας:

Από Α έως ΚΑΛΙ: https://meet.google.com/hcm-qhkt-ipt

Από ΚΑΛΟ έως ΜΠΕ: https://meet.google.com/exg-rxpn-wtk

Από ΜΠΙ έως Ω: https://meet.google.com/oco-ahnu-hqb

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, με τα οποία να μπορεί να συνδεθείτε ταυτόχρονα στην παραπάνω πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και στο eClass
  • Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Φυλλομετρητή ή την ειδική εφαρμογή (όπου απαιτείται) για την πρόσβαση στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης και το eclass
  • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα και/ή τους επιτηρητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης
  • Ιδρυματικό Λογαριασμό (λογαριασμό στο my-studies οι προπτυχιακοί φοιτητές).

Η σύνδεση σας στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Google Meet και στην πλατφόρμα eClass θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού.

Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Google Meet

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξέταση θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Google Meetγια σκοπούς ταυτοποίησης και επιτήρησης.

Η σύνδεση σας στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Google Meet θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, δηλαδή username@uoa.gr, όπου το username είναι αυτό που χρησιμοποιείτε και στο my-studies.

Προσοχή βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε στο Google Meet με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και όχι ως guest.

Η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, αν είναι μέσω Wi-Fi, θα πρέπει να είναι σταθερή και να μην αλλάξετε δίκτυο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης και εξέτασης θα πρέπει να έχετε ανοιχτή την κάμερα και το μικρόφωνό σας, ενώ τα ηχεία σας θα πρέπει να είναι χαμηλωμένα για να μην αποσπάστε από ήχους εξωτερικούς. Επικοινωνία με τους επιτηρητές ή/και τους διδάσκοντες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα θα γίνεται μόνο μέσω του group chat του Google Meet.

Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Google Meet σύνδεσμο στις 18:00 ώστε να ξεκινήσει η ταυτοποίησή σας. Στις 18:30 θα ξεκινήσει η εξέταση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας του eClass και του εργαλείου Ασκήσεις στο αριστερό μενού. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή σας πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πρέπει να περιμένετε να ταυτοποιηθείτε μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής σας.

Γενικά, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, θα πρέπει να ενημερωθεί ο διδάσκοντας άμεσα και αποδεδειγμένα για το περιστατικό, και ανάλογα με την κρίση των εξεταστών, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο να προσέλθει και να εξεταστεί προφορικά ή εξ αποστάσεως από τον διδάσκοντα του μαθήματος. Απαγορεύεται η παράλληλη χρήση κινητού τηλεφώνου ή δεύτερου υπολογιστή κατά τη διάρκεια της επίλυσης των θεμάτων.

Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. Για κάθε εξέταση και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΕΚΠΑ δεν  θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα  εικόνας και ήχου. Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα.

Εργαλείο «Ασκήσεις» του e-class

Η διανομή των θεμάτων και η επίλυση των θεμάτων θα γίνει μέσω της πλατφόρμας eClass και του εργαλείου «Ασκήσεις» που εμφανίζεται στο αριστερό μενού του eClass.

Στις 18:30 ακριβώς θα είναι διαθέσιμες προς απάντηση οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο πεδίο Ασκήσεις του e-class.  Οι ερωτήσεις θα σας δοθούν με τυχαίο τρόπο και θα είναι διαφορετικές για τον καθένα από εσάς.

Η εξέταση θα ολοκληρωθεί στις 19:30 ακριβώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κύρια έννοια σας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της εξέτασής σας στο eClass!!!

Δείτε Ακόμα