Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση – Εξέταση μαθήματος 

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος έχει οριστεί για την Πέμπτη 22-02-2024 και ώρα 9-11 . θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες για την διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος.

Ωστόσο, επειδή έχουμε λάβει σχετικά ερωτήματα, διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας  στην εξέταση του μαθήματος, είναι απαραίτητο να έχετε δηλώσει το μάθημα στο my studies. Διαφορετικά δεν είναι εφικτή η ταυτοποίησή σας πριν και κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος.

Δείτε Ακόμα