Στατιστική Ι – Εξέταση μαθήματος

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Η εξέταση της Στατιστικής Ι έχει οριστεί για την Τρίτη 27/2/24, 7-9 το βράδυ. Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας WΕΒΕΧ και του eclass. Θα αναρτηθούν οδηγίες συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής στην ομάδα “Συμμετέχοντες στην τελική εξέταση της Στατιστικής τον Φεβρουάριο του 2024”. Η ομάδα θα κλείσει την Παρασκευή 23/2/24. Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητο να έχετε κάνει δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία. Σημειώσατε ότι ένα ποσοστό όσουν περάσουν το μάθημα στην ηλεκτρονική εξέταση θα κληθεί σε προφορική εξέταση (με τυχαία επιλογή), γι αυτό και θα πρέπει να κρατήσετε τις σημειώσεις επίλυσης των προβλημάτων της εξέτασης.

Καλή επιτυχία

Γάννης Κ. Μπασιάκος

Δείτε Ακόμα