Στατιστικη Ι – Εξέταση Στατιστικής Ι (Φεβρουάριος 2024)

Share at Social

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

υπάρχουν 20 συνάδελφοί σας που ενώ έχουν δηλώσει κανονικά το μάθημα και έχουν εγγραφή στη ομάδα, δεν έχουν καταχωρημένο emal στο eclass, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τους τοποθετήσω στην ηλεκτρονική τάξη του WEBEX. Αυτοί/ές οι 20 δεν εχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής από το WEBEX (κοιτάξτε και στο spam για τη σχετική πρόσκληση), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική τάξη και να μην είαι δυνατόν να πιστοποιηθούν για συμμετοχή στην εξέταση. Σας παρακαλώ να ελέγξετε αν έχετε καταχωρημένο email στο eclass, και αν όχι να μου στείλετε email στο ybassiak@econ.uoa.gr να σας προσθέσω.

ΙΚΜ

Δείτε Ακόμα