Αιτήματα προς γραμματεία και Πρόεδρο τμήματος Τ.Ο.Ε

  • Υποχρεωτική επίδειξη γραπτών και τήρηση ωρών γραφείου διδάσκοντα (Α.Π 80398)
  • Ανάρτηση βαθμολογιών αυστηρά εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης. (Α.Π 80393)
  • Δημοσίευση ενδεικτικών απαντήσεων των εξεταζόμενων μαθημάτων από καθηγητές στην πλατφόρμα του e-class (Α.Π 80388)
  • Άμεση ανάρτηση ημερομηνίας εγγραφών για πρωτοετείς φοιτητές (Α.Π 76031)
  • Άμεση ανάρτηση προγράμματος μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο (Α.Π 76029)
  • Άμεση ανάρτηση ωρών μελών ΔΕΠ (Α.Π 75678)
  • Άμεση ανάρτηση βαθμολογιών εμβόλιμης εξεταστικής (Α.Π 74989)
  • Άμεση ανάρτηση βαθμολογιών της Εαρινής εξεταστικής (Α.Π 72046)
  • Άμεση ανάρτηση προγράμματος επαναληπτικής εξεταστικής (Α.Π 64524)
  • Άμεση ανάρτηση της διδακτέας ύλης, μέσω e-class από όλους τους καθηγητές για την εαρινή εξεταστική (Α.Π 51315)