Παλαιότερα Λυμένα Θέματα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 

A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
PEC101 = ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΞΑΜΗΝΟ 1Ο)
ECO101 = ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΟ 1Ο)
ACC101 = ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΕΞΑΜΗΝΟ 1Ο)
MTH101 = ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΞΑΜΗΝΟ 1Ο)
 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ECO221 = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο & 4Ο)
ECO201 = ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (ΕΞΑΜΗΝΟ 3Ο)
ECO211 = ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (ΕΞΑΜΗΝΟ 3Ο)
 
Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ECO301 = ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΟ 5Ο)
 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
TNE006 =  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
TNE005 =  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ