Είμαι φοιτητής μεγάλου έτους, που άφησα την σχολή, πως μπορώ να κάνω ομαλή επιστροφή;